De informatie en materialen op deze website zijn uitsluitend bestemd voor eigen, niet-commercieel gebruik onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities respecteert die worden omvat in de originele materialen of kopie├źn van de materialen. Het is niet toegestaan de inhoud op deze site op welke wijze dan ook te wijzigen of te reproduceren, publiekelijk ten toon te stellen, te gebruiken, te distribueren of op andere wijze te gebruiken voor een willekeurig publiek of commercieel doel.

Juistheid van informatie

Wij trachten de informatie op onze site te allen tijde volledig en juist weer te geven. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de informatie volledig, juist of actueel is. U kunt aan de informatie derhalve geen rechten ontlenen.

Aansprakelijkheid

Bij schade die voortkomt uit het gebruik, onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van deze site of de materialen of informatie op deze site is Jestex in geen geval aansprakelijk. Als gebruikmaking van materialen of informatie van deze site resulteert in de behoefte aan dienstverlening, reparatie of correctie van uitrusting of gegevens, dient u daarvoor zelf de kosten te dragen.

Privacybeleid

Men kan deze website anoniem raadplegen. Echter, wanneer men via de website informatie aanvraagt, vragen wij u een aantal gegevens. Die gegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en dienen uitsluitend voor onze communicatiebestanden. Jestex is enkel geïnteresseerd in de normale statistische gegevens die van belang zijn voor de verbetering van de functionaliteit en inhoud van de website.

Copyright

Alle informatie op www.Jestex.nl, waaronder producten, diensten, afbeeldingen, foto's, illustraties, logo's, overzichten, grafieken, informatie, e-mailbulletins, ezines, ebooks, software, audio- en videofragmenten, grafieken, links en ander materiaal, wordt beschermd door auteursrecht, Portretrecht, handelsmerk of ander merkgebonden recht. Als u deze voorwaarden schendt, wordt uw recht om deze site te gebruiken automatisch ingetrokken en dient elk gedownload of afgedrukt materiaal onmiddellijk te worden vernietigd.

Jestex stoffen en fournituren
Lange Vorststraat 39
4461JM Goes
info@jestex.nl
www.jestex.nl

SFbBox by enter-logic-seo.gr